Your browser does not support JavaScript

Hera红宝石戒指

18K 金( 5.6 克)戒指,中央石红宝石( 0.6 克拉, 0.8 克拉, 1 克拉) 群镶:钻石( 0,44 克拉),黑钻石( 0,44 克拉),红宝石 ( 5 克拉),蓝宝石( 0.5 克拉)和粉红宝石( 0.5 克拉)
此款完整描述 >

红宝石
选择另一枚中央宝石 >
不包括钻石的价格3 358 € (税后总价)
 
您可以进行两次分期付款。
只订购3D蜡模复制品以试戴首饰
试戴您的珠宝首饰 (65 €)

什么是3D 蜡模?
完整描述
我们的其他建议
巴黎卓宝莱

巴黎旺多姆广场10号,75001

预约与我们会晤

+ 33 (0) 1 53 45 54 10